see also our Facebookpage

Tento projekt bol podporený spolkovou vládou Baden – Württenmberg, Komunitnou nadáciou mesta Ulm a ďalšími sponzormi.

Gewollte Donau Wollballen

Chcený Dunaj

Vlnený „riečny koberec”,  ručne robený ľuďmi, prichádzajúcimi z podunajských krajín 

Na preukázanie solidarity medzi podunajskými krajinami, "Danube-Networkers" v Ulme, v koordinácii s asociáciou ILEU, zahájili  v novembri 2013 projekt, zapájajúci čo najviac ľudí zo všetkých podunajských krajín - bez požiadaviek na vek, sociálne zázemie, vzdelanie a jazykové zručnosti - ktorý končí v júli 2014 počas Medzinárodného festivalu Dunaja s kultúrnou vložkou.

Akcia sa volá "Die gewollte Donau / chcený Dunaj", čím sa chce vyjadriť, že ľudia, žijúci pozdĺž Dunaja chcú byť medzi sebou prepojení. Ale aj ľudia zo všetkých ostatných európskych krajín sú pozvaní k účasti, aby dali na vedomie občianskej spoločnosti v juhovýchodných krajinách, že touto symbolickou akciou sú vítaní v spoločnom dome  zvanom "Európa".

Projektový postup: háčkovanie jednoduchého, vlneného, ručne vyrobeného pása v dĺžke rieky Dunaj (2,857 km) ako symbol chceného Dunajského spoločenstva a demonštrácia našej pospolitosti. Práca na stuhe sa bude vykonávať v niekoľkých krokoch a ako umelecký objekt  bude predstavený v priebehu Medzinárodného Dunajského festivalu v Ulme, ktorý sa bude konať 13. júla 2014 na Námestí Katedrály (Münsterplatz). Potom bude  "Dunajský riečny koberec " rozdelený na malé kúsky a použitý pre sociálne účely.

Münsterplatz Gewollte Donau Wolle

Projekt je kombinovaný s radom aktivít vo všetkých podunajských krajinách v školách, združeniach, seniorských organizáciách a tiež v akciách občianskej spoločnosti v priebehu festivalu Dunaja. Týmto spôsobom môžu účastníci projektu lepšie spoznať "ďalších" podieľajúcich sa na projekte, špeciálne ľudí žijúcich v krajinách juhovýchodne pozdĺž rieky Dunaja, a porozumieť tomu, čo robia, kde a ako žijú. Je to tiež príležitosť hovoriť, zdieľať nápady a skúsenosti a vytvárať nápady pre budúce projekty. JOIN US! – Pridaj sa k nám!