see also our Facebookpage

Acest proiect a fost finantat de Fundatia Baden-Wurttemberg, Burgerstiftung din Ulm si alti sponsori.

Gewollte Donau Wollballen

Dunarea dorita 

Covorul de lână creat de oameni din toate tările de la Dunăre

Membrii proiectului „Danube – Networkers“ din Ulm, Germania, in cooperare cu asociatia ILEU, au initiat in octombrie 2013 und proiect pentru societatea civila din tările de la Dunare numit „The wanted Danube“. Scopul acestui proiect este intărirea relatiilor dintre oamenii proveniti din tările dunărene si crearea unei legături spirituale între aceștia. In acest scop, oameni din toate țările dunărene, indiferent de vârstă, etnie, educație și limbă pot lua parte la acest proiect. Rezultatul proiectului – un covor împletit simbolizând Dunărea – va fi prezentat in cadrul Festivalului Dunării in Ulm in iulie 2014 in fața catedralei Ulmer Münster. 

Desfășurarea proiectului:

Cu ajutorul muncii comune ai locuitorilor tărilor de la Dunăre va  rezulta la sfarșitul proiectului un șiret din lână de lungimea Dunării, 2857 km. Acest șiret este privit drept simbol al spiritului civil din tările de la Dunăre cu scopul de a le uni și transforma intr-o singură comunitate dunăreană. Procesul creării 

șiretului cuprinde mai mulți pași pentru ca la sfârsit sa rezulte un covor din lână reprezentând Dunărea care va fi prezentat publicului larg și apoi dezmembrat și folosit pentru alte activități asemănătoare. La început se va face un șiret până se ajunge la lungimea Dunării pentru ca apoi din acest șiret să se împletească un covor care simbolizează Dunărea. 

Münsterplatz Gewollte Donau Wolle

Acest proiect oferă nenumeroase mijloace pentru învățarea non-formală și schimbul de experiență dintre participanți. Acest eveniment este și un mijloc de a învăța cum sunt ceilalți membri din comunitatea dunăreană, cum și unde trăiesc ei. In acest fel putem să ne cunoaștem mai bine in această Casă a Europei. 

Membrii rețelei „Danube-Networkers“ își pot impărtăși experiențele câștigate până acum și pot arăta proiectele realizate in anii lor de existență în acest fel animându-i pe cei interesați să li se alăture. In cadrul fetivalului Dunării vor fi prezentate informații despre țările Dunării și proiectele desfășurate până acum si vor avea loc evenimente creative cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale din țările Dunării care vor lua parte la acest proiect.