see also our Facebookpage

Този проект е финансиран от фондация "Баден-Вюртемберг", Общината на град Улм, Германия и други спонсори.

Danube-Networkers in Silistra

СилистрабечастотмеждународнатаинициативазаизработваненаръчноизплетенКилимрекасдължинатанарекаДунав. Повечеот 6 000 душиот 8 държавипопоречиетонарекатасаучастваливинициативата. ПроектътполучинаградатанаЕвропейскияпарламентзанай-значимамеждународнасоциалнаинициатива. РезултатитебяхапредставенинатурнеподмототоЖеланиятДунав”. ПрезпочивнитедниекипътбешевСилистра.

http://bnr.bg/shumen/post/100558058/silistra-se-vkluchi-v-mejdunarodnata-iniciativa-kilim-reka

Silistrenski bryag – Силистренскибряг from 18.5.2015 

and Silistrenska tribuna - Силистренскатрибуна vom 19.5.2015

Gewollte Donau Wollballen

Ръчно изработен вълнен „килим-река“, изплетен от хора, които живеят в страните по река Дунав

За да демонстрират солидарността между Дунавските страни, през месец ноември 2013 г. участниците в Дунавската мрежа “Danube-Networkers” в гр. Улм, Германия, координирани от института ILEU, започнаха работа по проект, чиято цел е да включи колкото може повече хора от всички страни по Дунава, без ограничения по отношение на възраст, социално положение, образование и езикови умения. Проектът ще приключи с представяне на „килима-река“ на международния Дунавски фестивал в гр. Улм.

Проектът се нарича „Желаният Дунав“ в израз на желанието на хората да се свържат чрез реката.

Поканват се за участие и хора от други Европейски страни, като  чрез тази символична дейност да популяризират сред гражданското общество на страните от Юго-източна Европа идеята, че са добре дошли в общия Европейски дом.

Проектна дейност: да се изплете на една кука обикновена вълнена лента – ако е възможно, дълга колкото река Дунав (2 857 км) като символ на желаното Дунавско общество и демонстрация на нашето единство. Лентата ще бъде изработена на няколко етапа и ще бъде представена като произведение на изкуството по време на международния Дунавски фестивал в гр. Улм на 13 юли 2014 г. на площада пред Катедралата. След това вълненият килим–река ще бъде разделен на няколко по-малки части и ще се използва в социалната сфера.

Münsterplatz Gewollte Donau Wolle

Проектът съчетава многобройни дейности във всички крайдунавски страни, в училища, асоциации, организации на хора от третата възраст, а също така и мероприятията, които ще бъдат организирани от Асоциация „Гражданско общество“ по време на Дунавския фестивал. По този начин, участниците във фестивала ще опознаят по-добре хората, живеещи по река Дунав, ще разберат какво работят, къде и как живеят. Проектът ще осигури възможности за разговори, споделяне на идеи и преживявания, създаване на общи проекти.